HŨ KEO XÁM TẢN NHIỆT

18.000 

dùng 1 lọ có thể giải quyết cho cả phòng net 20 máy. khuyến cáo không lên bôi quá nhiều sẽ gây đến chập CPU

HỦ KEO XÁM TẢI NHIỆT
HŨ KEO XÁM TẢN NHIỆT

18.000 

Mã: DS211954 Danh mục: Từ khóa: