SOUND CARD THU ÂM AQTA V11

713.000 

✔ Sound card Aqta V11 gồm khá đầy đủ dây kết nối,live stream ,dây kết nối 3,5mm

SOUND CARD THU ÂM AQTA V11
SOUND CARD THU ÂM AQTA V11

713.000 

Mã: DS213472 Danh mục: