NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU NINESHIEL KB-6001M (8 LÍT)

1.197.000 

Thiết kế mặt kính có thể nhìn thấy bên trong Tùy chọn các chế độ chiên phù hợp

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU NINESHIEL KB-6001M ( 8 LÍT )
NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU NINESHIEL KB-6001M (8 LÍT)

1.197.000 

Mã: DS213127 Danh mục: Từ khóa: